Факелот

 • Biogas torch

  Факел за биогас

  Биогас, опрема за додатоци за отпадни води.

   Предмети за цитати

  100 кубни метри комплексни факели за биогас претходно измешани

  Индекс на работа:

  Опсег на согорување на метан: 100m3 / h

  Содржина на влага во метан: ≤6%  

  Содржина на метан: ≥35% -55% (со содржина на метан до 55%, факелот гори до 100 метри коцка на час)

  Содржина на водород сулфид: ≤50 ppm

  Механички нечистотии: .20,2%

  Главниот гасовод за снабдување со гас не треба да биде помал од DN40 (под услов на притисок од 3kpa).