Проект за биогас

 • The group integration CSTR

  Интеграција на групата CSTR

  Се применува на големи постројки за производство на биогас со кои треба да се управува во различни региони или одделно, и е поспособен за централизиран третман на отпад и поспецијализиран.

 • Floating gas storage tank

  Пловечки резервоар за складирање на гас

  Често се користи за опрема со големи промени во суровините. Ве молиме контактирајте не ако имате било какви барања.

 • Independent GFS tank

  Независен резервоар GFS

  Стаклото споено со резервоар за челик може широко да се користи во складирање на храна и вода за пиење, третман на отпадни води, инженеринг на биогас, складирање на материјали за сув грав, петрохемиски и други индустрии.

 • Integration CSTR

  Интеграција CSTR

  Повеќето од нив се користат во мали фарми (околу 10000-20000 добиток) и самостојно работат земјоделски производи и од претпријатија за преработка на производи.

 • Separation CSTR

  Одвојување CSTR

  За земјоделските претпријатија и земјоделците, Сепарацијата CSTR е најдобриот избор, со предности и практичност во работењето.