Агитаторот

  • Stirrer/Agitator

    Мешач / агитатор

    Биогас, опрема за додатоци за отпадни води. Поделен е на агитатор на tankиден резервоар и агитатор на резервоар. Различни видови и модели се избираат според различни потреби. И материјалот и специфичната големина се исто така различни.